napis fundacja2323napis fundacja fbnapis fundacja yt

Misja

Naszym celem jest wspieranie Oddziału Hematologii Dziecięcej gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jego małych podopiecznych oraz ich rodzin.

Leczeni są tu pacjenci z całego Pomorza, często wszystkie 24 łóżka są zajęte. Niezbędny sprzęt bardzo szybko się zużywa, niestety Szpital nie dysponuje środkami umożliwiającymi zakup nowego. Dlatego chcemy go regularnie doposażać.

Fundacja z Pompą chce oferować także pomoc psychologiczną dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między innymi poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i informacyjną stronę internetową; współfinansować rehabilitację chorych dzieci, by mogły po wyleczeniu normalnie funkcjonować wśród rówieśników; dofinansowywać rodzinom w trudnej sytuacji materialnej pobyty w ośrodkach przeszczepowych.

Chcemy także prowadzić działania na rzecz utrzymania wysokiego standardu wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi białaczkami, między innymi poprzez organizowanie profesjonalnych szkoleń.